מספר טלפון


5235741 - 050 דוד יהלום
5235746 - 050 פיני חרובי