מספר טלפון


5235760 - 050 מעוף טקסטיל בע"מ
5235769 - 050 גדרון מהנדסים ויועצים בע"מ