מספר טלפון


5235805 - 050 קיו אס אר בע"מ
5235806 - 050 נתן יהודה
5235807 - 050 שמעון כהן