מספר טלפון


5235830 - 050 ברנרד פינצ'וק
5235834 - 050 סעד פראג'
5235838 - 050 ארבע קירות סוכנות לנכסים בע"מ