מספר טלפון


5235842 - 050 בעמ וידיומית
5235843 - 050 געפר שאהין
5235844 - 050 סאדרק מוחמד