מספר טלפון


5235896 - 050 יוסף זוארץ
5235898 - 050 רותי צ'ופ
5235899 - 050 אגודת עזרה ומרפא