מספר טלפון


5235920 - 050 אורית רחמים
5235924 - 050 באסם עאדל עלי
5235929 - 050 חאלד זייד