מספר טלפון


5235961 - 050 חלדון בסיסו
5235965 - 050 יצחק כוכבי