מספר טלפון


5235990 - 050 דני שמחון חצ"פ משאבי ניהול
5235998 - 050 דורון גבריאל