מספר טלפון


5238240 - 050 שהר חאמן
5238241 - 050 אוריאל גרפינקל
5238244 - 050 ברכה נאור
5238246 - 050 חאסן פתחי דואיקת
5238247 - 050 יוסי קמעו