מספר טלפון


5238261 - 050 זיד גודה
5238267 - 050 עבדל קארים אבו אינדירן