מספר טלפון


5238270 - 050 טוביה שטרולי
5238272 - 050 אבי ברדה
5238278 - 050 ראם עמינוח