מספר טלפון


5238306 - 050 פרמיקס תעשיות בטון בע"מ
5238307 - 050 אל חטיב יאסר טאופיק