מספר טלפון


5238313 - 050 משתלת בן צור בע"מ
5238314 - 050 סלים סייאד