מספר טלפון


5238353 - 050 פלוטקין מיכה 91828
5238354 - 050 ישראל אבישר
5238357 - 050 ג'סאן מוחמד חכאותי