מספר טלפון


5238363 - 050 אמין עוזריל
5238365 - 050 נדאל ביאטרה
5238368 - 050 אבי שדה