מספר טלפון


5238422 - 050 ל י שיבז כהן הובלות ועבודות עפר בע"מ
5238423 - 050 גדי וולפמן
5238429 - 050 טיאע עזמי