מספר טלפון


5238521 - 050 פסח גוטקוביץ ושות' בע"מ