מספר טלפון


5238531 - 050 עזאת קטיש
5238538 - 050 ניסו כהן