מספר טלפון


5238540 - 050 גיאדחמדן מוהנד
5238547 - 050 דוד ביתה
5238548 - 050 גדעון זיו