מספר טלפון


5238614 - 050 חמאד מוסלאה
5238617 - 050 ראאד בואיה
5238618 - 050 חאלד דבאסה