מספר טלפון


5238621 - 050 בטש מוצטפא
5238626 - 050 ראיד רמי
5238627 - 050 סהר אלימלך