מספר טלפון


5238632 - 050 ראג'ז אבו אליחיה
5238634 - 050 נואף סמאחין
5238636 - 050 שלמה וינטראוב