מספר טלפון


5238724 - 050 ישראלה מנדלבאום קצב
5238725 - 050 חלי בוארון