מספר טלפון


5238781 - 050 יגאל לוין
5238782 - 050 יצחק רפאלי
5238783 - 050 סעיד חביב אללה חוסאם מוחמד
5238785 - 050 יוסף פארס פארס-ברזל חורפיש