מספר טלפון


5238803 - 050 אלאלמה יוסף
5238806 - 050 מחמד גולאני
5238807 - 050 ג'מיל לינדה
5238808 - 050 אודם בע"מ