מספר טלפון


5238814 - 050 י א רמתי מנופים בע"מ
5238817 - 050 נירוז ליצור רהיטים בע"מ