מספר טלפון


5238881 - 050 ד כ מ עפר ופתוח לישראל בע"מ
5238886 - 050 נאסר בילאל עטיה אבדאללה