מספר טלפון


5238901 - 050 רון אלכסנדרוני
5238903 - 050 אללה עבד עומר עבד