מספר טלפון


5238923 - 050 מורדכי בלנק
5238924 - 050 ג'מל שוויש מחמוד
5238927 - 050 נתן וולף