מספר טלפון


5238930 - 050 עלי עיסא
5238934 - 050 רגבי נגאת