מספר טלפון


5238981 - 050 אחמד עוקב חלף חטיב
5238983 - 050 אורי רז