מספר טלפון


5241302 - 050 עובדיה אבולעפיה
5241304 - 050 צבי ברזיק
5241306 - 050 משה נאמן
5241307 - 050 קובי שוכטמן ובניו
5241308 - 050 פהד קאמל זוהיר