מספר טלפון


5241363 - 050 אבני ירדן חב' לבנין בע"מ
5241364 - 050 גיא לאוטמן