מספר טלפון


5241560 - 050 קיסייה מאג'ד
5241561 - 050 מרדכי לאוסקי
5241563 - 050 אבי וניסים שמואלי
5241566 - 050 מרטין פידלר
5241569 - 050 מוריס קוקה