מספר טלפון


5241663 - 050 מלחם עבדל סאלם
5241665 - 050 איציק רבנסרי
5241669 - 050 אבו ארידא טאה