מספר טלפון


5241847 - 050 חידר חאץ
5241848 - 050 אריה זמירי
5241849 - 050 משה לנדוור