מספר טלפון


5241896 - 050 אברהים עוואד
5241897 - 050 מוחמד עדנן סיידר
5241898 - 050 בהאגס ג'האישה
5241899 - 050 יסים רזוק