מספר טלפון


5241961 - 050 שלמה שפר
5241962 - 050 אחמד מסלם תמידו
5241963 - 050 נבילה חיר
5241964 - 050 עימאד גאחשאן
5241965 - 050 יעקב לוי
5241969 - 050 דניאל בר עוז