מספר טלפון


5241992 - 050 מרדכי שנדגאוקר
5241993 - 050 אהרון בן שימול
5241994 - 050 אחים קרדייה יציקה ועבודות מתכת בע"מ
5241995 - 050 שאול בידלובסקי
5241997 - 050 עמאד אלעצה