מספר טלפון


5250310 - 050 גדעון מנחם
5250313 - 050 מוחמד מועתז
5250314 - 050 חיים משען