מספר טלפון


5250570 - 050 יצחק דוד
5250572 - 050 שמחה נהרי