מספר טלפון


5250592 - 050 יוסי חסון
5250594 - 050 עוזיאל ריקן
5250595 - 050 עבד אכרם
5250598 - 050 נהג ראש העיר