מספר טלפון


5250807 - 050 יוסף ברקאת
5250808 - 050 מאיר רופא