מספר טלפון


5264303 - 050 יעקוב שטרול
5264305 - 050 דירייה עלא