מספר טלפון


5264730 - 050 גאהד גליל
5264734 - 050 אלברט פרס
5264735 - 050 אחמד חמאדה
5264736 - 050 גרה עווני
5264737 - 050 יורם מלכה
5264738 - 050 פנחס לוי