מספר טלפון


5276812 - 050 מאיה סולומון
5276817 - 050 איהאב ספדי
5276818 - 050 מוסא אחמאד קריש