מספר טלפון


5288331 - 050 חיליק מגן
5288338 - 050 גדעון בן צבי