מספר טלפון


5288570 - 050 ד"ר משה הלוי
5288571 - 050 עמירם חזן
5288575 - 050 כאמאל חיטס
5288578 - 050 ניסים בן אבי