מספר טלפון


5288650 - 050 אבי מי-דן
5288653 - 050 כליב משעל
5288658 - 050 יוסף מאיו